Advokátní kancelář
Bezucha, Klimeš, Stratil

V právu stojíme na Vaší straně.

Právní pomoc již od roku 1990

Poskytujeme právní pomoc zejména v oborech korporátního, občanského, trestního a správního práva.

Advokáti pan JUDr. Jiří Bezucha a pan JUDr. Jaroslav Klimeš poskytují právní služby již od roku 1990. Od té doby prošla jejich advokátní činnost razantní transformací až do podoby moderní advokátní kanceláře, kterou představuje dnes.
V roce 2007 se stal společníkem advokátní kanceláře pan Mgr. František Stratil.

Mezi naše priority patří zejména osobní a individuální přístup ke každému klientovi a vysoké nároky na veškerou odvedenou činnost.

Naši advokáti

 JUDr. Jiří Bezucha

Narozen 1962, absolvent Universita Karlova Praha, Právnická fakulta, členem Advokátní komory České republiky od roku 1994. Vykonává generální praxi se specializací na korporátní právo.

 JUDr. Jaroslav Klimeš

Narozen 1958, absolvent Masarykova Universita Brno, Právnická fakulta, členem Advokátní komory České republiky od roku 1994. Vykonává generální praxi se specializací na právo realitních obchodů.

 Mgr. František Stratil

Narozen 1974, absolvent Universita Palackého Olomouc, Právnická fakulta, členem Advokátní komory České republiky od roku 2001. Vykonává generální praxi se specializací na obhajobu v trestním věcech.

Právní specializace

Korporátní právo

Agendu obchodních korporací a řízení valných hromad. Změny, fúze, akvizice obchodních společností a družstev. Problematika spolků, veřejně prospěšných právnických osob.

Trestní právo

V oblasti trestního práva se dlouhodobě zabýváme obhajobou ve trestních věcech, a to i těch složitějších, souvisejících s podnikáním a ekonomickými aktivitami obecně a uplatněním nároků a zastoupením poškozených v trestním řízení.

Občanské právo

Vymáhání pohledávek a dluhů z obchodních a jiných občansko-právních závazkových vztahů. Náhrada škody a újmy. Převody nemovitostí. Manželské právo a opatrovnické věci.

Generální advokátní praxe

Komplexní právní servis pro stálé, dlouhodobé klienty, týkající se i jiných právních odvětví a oblastí, než je uvedeno v právní specializaci advokátní kanceláře.

Ceny služeb

Od 750,- Kč

Úvodní konzultace nepřevyšující dobu 45 minut.

Od 1.200,- Kč

Agenda obchodních korporací a řízení valných hromad. Změny, fúze, akvizice obchodních společností a družstev. Problematika spolků, veřejně prospěšných právnických osob. Hodinová odměna podle složitosti věci se určí podle doby, po kterou trvá poskytování Právní služby. Hodinová sazba je nejméně 1.200,- Kč.

 • Fixní cena se stanoví pevnou peněžní částkou. Tuto odměnu nelze navyšovat ani snižovat. Klient má garanci pevné ceny.
 • Podílová odměna advokátní kanceláře dohodnutá v procentech. Typicky ve finančních sporech. Klient do vymožení pohledávky nehradí žádnou odměnu advokátní kanceláře, s tím, že platí jen soudní poplatky, výdaje na znalecké posudky či jiné obdobné výlohy. Klient v tomto případně nehradí ani cestovné, či ztrátu času na cestě advokátní kanceláře. Klient ovšem vždy nese riziko případného neúspěchu ve sporu.
 • Náklady řízení. Vedle hodinové či paušální odměny, má advokátní kancelář právo na náklady řízení před soudem či v mimosoudní dohodě.

Kontaktujte nás

Chcete se nás na něco zeptat? Objednat si schůzku? Využijte náš kontaktní formulář.

  Adresa

  AK Bezucha, Klimeš, Stratil v.o.s

  Wellnerova 1215/1, 779 00 Olomouc

  Telefon

  Tel.: +420 585 751 070